Senaste nytt hos Veako

Veako är tillbaka i Kungälv!

Med start i december kommer Veako bygga ut VA och gator i området Håffrekullen. Detta görs som en del av Kungälvs kommuns genomförande av ny detaljplan i området. Projektet väntas pågå större delen av 2023.

Läs Mer
ISO-certifiering Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Veako AB blir certifierade i ISO9001, ISO14100 samt ISO45001

Läs Mer
Utbyggnad av GC-väg längs Mölndalsvägen

Veako tecknar kontrakt med Göteborgs stad Trafikkontor att under andra halvan av 2022 bygga ut GC-bana längs Mölndalsvägen. Detta är en del av utbyggnaden av stadens pendlingscykelnät.

Läs Mer
Nytt projekt för Göteborgs Parkeringsbolag!

På uppdrag av Göteborgs Parkeringsbolag hjälper Veako AB till att utöka parkeringsmöjligheterna i Lindholmen.

Läs Mer
Veako AB vinner upphandling för Kretslopp och vatten i Göteborg

Veako AB tilldelas projektet Kvibergs Kaserner för Kretslopp och Vatten i Göteborg.

I projektet ska nya VA-ledningar läggas i anslutning till det gamla regementsområdet. Bygget kommer pågå under sommar och höst 2022.

Läs Mer
Nytt kontrakt med Göteborgs stad

Veako AB vinner upphandlingen av "Nya Polstjärnegatan". Projektet omfattar en ny gata mellan den nya stadsdelen Karlastaden och hamnbanan.

Läs Mer
PEAB väljer Veako AB som markentreprenör

PEAB AB i Alingsås har valt Veako AB som markentreprenör för sitt exploateringsprojekt i Stadsskogen, Alingsås. Vi tackar PEAB för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete!

Läs Mer
Alingsås kommun tecknar kontrakt med Veako AB

Alingsås kommun tecknar kontrakt med Veako AB för att utföra ca 250 m ny gata med tekniska försörjningssystem. Projektet är en del av utbyggnaden av bostäder i Stadsskogen.

Läs Mer