Senaste nytt hos Veako

Nytt projekt i Kungälv!

Nyligen blev vi tilldelade ett nytt projekt i Kungälv åt Kungälvs kommun. Projektet kommer att starta nu i oktober och omfattar överföringsledningar av vatten- och avloppsledningar samt elledningar utmed Lagvägen i Ytterby.

Roligt att vi vinner ytterligare projekt i Kungälv och att få fortsätta arbeta med Kungälvs kommun.

Läs Mer
DP Volvo Lundby

Vi har även blivit tilldelade ett projekt Volvo Lundby Etapp 1 på Hisingen åt Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Vid Volvo Lundby ska Inlandsgatan byggas om, ombyggnationen ska ge plats åt GC-bana, ny cirkulationsplats som kommer kopplas ihop med en ny väg till det nya Eriksbergsmotet som Trafikverket kommer bygga parallellt med vårt projekt.

I projektet kommer det även att läggas nytt VA, befintlig cirkulationsplats vid Gropegårdsgatan kommer byggas om för att möta ombyggnationen av Inlandsgatan.

Arbetet utförs för att öka säkerheten på Lundbyleden och Inlandsgatan som är väldigt olycksdrabbade.

Läs Mer
Nya markarbeten åt Bergman & Höök

Med start efter semestern kommer vi att påbörja markarbeten och VA åt Bergman & Höök som ska bygga rad- och parhus åt Ekeblad Bostad i Lillhagsparken på Hisingen.

BRF Lärkliden ska stå klart 2025 och vi ska utföra förberedande markarbeten och VA inför byggnationen, för att sedan fortsätta med finplanering och asfaltering av vägar samt parkering.

Läs Mer
Cirkulationsplats Skattegårdsvägen

Vårt arbete med att bygga om den befintliga korsningen mellan Skattegårdsvägen och Önneredsvägen påbörjades i början av juni. I samband med ombyggnationen till cirkulationsplats ska gång och cykeltunneln rivas och anvisas till nya övergångsställen i vid cirkulationsplatsen. Vi ska även montera upp ny belysning och lägga lite VA.

Läs Mer
Första arbetet för Trafikverket

26e juni startade vi vårt första projekt för Trafikverket på väg 934 Vallbyvägen i Fjärås. Vi ska bygga en ny GC-bana på ca 2 km med nytt VA, belysning samt bygga till ett vänstersvängfält in till ett nytt bostadsområde.

Läs Mer
Veako är tillbaka i Kungälv!

Med start i december kommer Veako bygga ut VA och gator i området Håffrekullen. Detta görs som en del av Kungälvs kommuns genomförande av ny detaljplan i området. Projektet väntas pågå större delen av 2023.

Läs Mer
ISO-certifiering Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Veako AB blir certifierade i ISO9001, ISO14100 samt ISO45001

Läs Mer
Utbyggnad av GC-väg längs Mölndalsvägen

Veako tecknar kontrakt med Göteborgs stad Trafikkontor att under andra halvan av 2022 bygga ut GC-bana längs Mölndalsvägen. Detta är en del av utbyggnaden av stadens pendlingscykelnät.

Läs Mer