Ett stort företag i liten förpackning

Veako AB startas av Marcus Johansson och Henrik Rasila. Båda två med över 15 års erfarenhet i branschen och av anläggningsaffären. Med nyttiga lärdomar från storbolagen i såväl specialist- som chefstjänster var visionen var att bygga en verksamhet där ett stringent arbetssätt, drivna medarbetare och en resultatinriktad kultur stod i fokus.
Vi vill att våra värdeord ska märkas i hur vi agerar som bolag likväl i respektive yrkesroll. Vi ska vara engagerade. För oss betyder det att sitta i förarsätet och göra jobbet snabbt och rätt. För att kunna göra det erfordras egenskaper som inte kan läras ut. Driv och engagemang. Vi bygger därför vårt lag med dessa egenskaper framför ögonen.
Vi ska vara flexibla. Vi vill kunna anpassa oss till det aktuella projektet och lösa våra kunders problem på bästa sätt. Vi vill också hörsamma kritik från medarbetare, kunder och leverantörer och bättra oss. Vi vill vara ett bolag i ständig rörelse framåt!

Vi ska var professionella. Vi ska bemöta våra kollegor, kunder och leverantörer med respekt och lyhördhet. Vi ska vara kunniga och uppdaterade inom vår verksamhetssfär. Vi ska ta vårt ansvar i att stötta och stärka samhällsbygget, ha en inkluderande kultur och följa rådande lagar och regler.