Proffesionellt, Engagerat, Flexibelt

På Veako tror vi inte på slumpen. Vi tror på planering, engagemang och inte minst oss själva! Sedan 2017 har Veako levererat mark- och anläggningsprojekt till företag och organisationer i västra Sverige. Med stor kunskap och bred leverantörsbas är vi idag en självklar del av samhällets infrastrukturbyggnad

Sedan 2022 är Veako certifierade inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vi är Veako!

Ambitioner för framtiden
Vår ambition är att med det stora bolagets fokus på säkerhet, kvalitet och miljöarbete och med det lilla bolagets flexibilitet och verkningsgrad vara en aktör att räkna med på den västsvenska anläggingsmarknaden.
Jobba Med Oss
Ambitioner för framtiden
Vår ambition är att med det stora bolagets fokus på säkerhet, kvalitet och miljöarbete och med det lilla bolagets flexibilitet och verkningsgrad vara en aktör att räkna med på den västsvenska anläggingsmarknaden.
Jobba Med Oss
Veakos Recept
Receptet för ett framgångsrikt anläggningsprojekt sitter i detaljerna. Med noggrann planering, rätt kompetens och ett professionellt,  dialogbaserat kundfokus levererar vi projekt med rätt kvalitet.
Kontakta Oss

Tidigare Projekt

Läs om våra projekt.

Nya Andromedagatan

Läs Mer

Parkering Andromedagatan

Läs Mer

Bergkullegatan Exploatering

Läs Mer

Bergkullegatan Gata, VA

Läs Mer
Se Alla

Sugen på nya utmaningar?

Vill du arbeta på ett expansivt och drivet företag med goda karriärmöjligheter och personlig utveckling?

Goda Karriärmöjligheter
Vi vill att våra medarbetare utvecklas tillsammans med företaget. Vi tror på att ge ansvar till den som förtjänar den!
Säker Arbetsplats
Vi tummar inte på säkerheten! Säkra arbetsplatser är vår främsta prioritet!
Stort Företag i Liten Förpackning
Vi har det lilla företagets flexibilitet och verkningsgrad och det stora företagets erfarenhet och säkerhetsfokus!

Senaste nytt hos Veako

Nytt projekt i Kungälv!

Nyligen blev vi tilldelade ett nytt projekt i Kungälv åt Kungälvs kommun. Projektet kommer att starta nu i oktober och omfattar överföringsledningar av vatten- och avloppsledningar samt elledningar utmed Lagvägen i Ytterby.

Roligt att vi vinner ytterligare projekt i Kungälv och att få fortsätta arbeta med Kungälvs kommun.

Läs Mer
DP Volvo Lundby

Vi har även blivit tilldelade ett projekt Volvo Lundby Etapp 1 på Hisingen åt Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Vid Volvo Lundby ska Inlandsgatan byggas om, ombyggnationen ska ge plats åt GC-bana, ny cirkulationsplats som kommer kopplas ihop med en ny väg till det nya Eriksbergsmotet som Trafikverket kommer bygga parallellt med vårt projekt.

I projektet kommer det även att läggas nytt VA, befintlig cirkulationsplats vid Gropegårdsgatan kommer byggas om för att möta ombyggnationen av Inlandsgatan.

Arbetet utförs för att öka säkerheten på Lundbyleden och Inlandsgatan som är väldigt olycksdrabbade.

Läs Mer
Nya markarbeten åt Bergman & Höök

Med start efter semestern kommer vi att påbörja markarbeten och VA åt Bergman & Höök som ska bygga rad- och parhus åt Ekeblad Bostad i Lillhagsparken på Hisingen.

BRF Lärkliden ska stå klart 2025 och vi ska utföra förberedande markarbeten och VA inför byggnationen, för att sedan fortsätta med finplanering och asfaltering av vägar samt parkering.

Läs Mer
Cirkulationsplats Skattegårdsvägen

Vårt arbete med att bygga om den befintliga korsningen mellan Skattegårdsvägen och Önneredsvägen påbörjades i början av juni. I samband med ombyggnationen till cirkulationsplats ska gång och cykeltunneln rivas och anvisas till nya övergångsställen i vid cirkulationsplatsen. Vi ska även montera upp ny belysning och lägga lite VA.

Läs Mer
Fler Nyheter