Bergkullegatan Gata, VA

På toppen av Stadsskogen i Alingsås ska kommunen växa med ett 60-tal bostäder. Som förberedelse inför kommande exploatör har kommunen handlat upp Veako för att bygga ut de allmänna anläggningarna i kvarteret.
Projektet är en nybyggnad av cirka 250 m gata med tekniska försörjningssystem, gång- och cykelbanor, byggväg mellan Skogskullegatan och Rubingatan, ombyggnad av vandringsstigar, fjärrvärmearbete m.m.