Parkering Andromedagatan

På uppdrag av Göteborgs Stads Parkering har vi byggt två parkeringsplatser på Lindholmen.
Parkeringen är tänkt att avlasta centrala Lindholmen och minska mängden bilar som cirkulerar. Här finns också både Styr&Ställ-cyklar och elsparkcyklar samt cykelparkering under tak och cykelpump. Parkeringarna är även utrustande med 69 stycken laddplatser.