Senaste nytt hos Veako

Alingsåshem väljer Veako AB!

AB Alingsåshem har valt Veako AB som leverantör i projektet Brogården. Entreprenaden kommer bedrivas i samverkan och innefattar att bygga ut området Brogården med parkeringsplatser och vändplatser. Vi tackar Alingsåshem för förtroendet!

Läs Mer
Nytt projekt för Trafikkontoret i Göteborg

Veako AB tecknar avtal med Trafikkontoret i Göteborg för att bygg projektet Fredriksdalsgatan, et 3.

I projektet så ska Fredriksdalsgatan samt omkringliggande gator anpassas till den nya bebyggelse som skett i området.

Läs Mer
Nytt projekt för Göteborgs Stad

Trafikkontoret i Göteborg har tecknat avtal med Veako AB i projektet "Nymånegatan".

Kontraktet innefattar bl.a att bygga om signalkorsningen mellan Kortedalavägen/

Nymånegatan/Beväringsgatan till en cirkulationsplats med genomgående kollektivtrafikfält för Citybuss som är planerad att starta år 2023.

Läs Mer
Avtal med Göteborgs Stad

Veako tecknar avtal med Göteborg stad Kretslopp och Vatten på projektet "VA-utbyggnad Sandenvägen". Projektet innefattar förläggning av nästan 3 km VA-ledningar, 4 st pumpstationer samt kanalisation. Vi ser fram emot ett utmanande projekt i en vacker kustmiljö.


Läs Mer
Ny platschef Andreas!

Idag börjar Andreas som ny platschef hos oss. Han kommer närmast från entreprenadsidan men har även erfarenhet av att vara projektledare på beställarsidan. Andreas driv, goda humör och känsla för kvalitet kommer bli en stor tillgång för Veako.


Läs Mer
Veako AB vinner nytt kontrakt

Veako AB tilldelas kontraktet "Ärlegatan övre och nedre" för Göteborg Stad Trafikkontoret. Projektet omfattar upprustning av befintlig gata, belysning, sanering, kanalisation, en stödmur samt en terrängtrappa.


Läs Mer
Ny Upphandling På Olas Väg

Veako AB vinner upphandlingen av entreprenad "Olas Väg" i Kållered för Mölndals stad där nytt VA skall byggas i befintlig gata.


Läs Mer
Veako Tilldelas Kontraktet

Veako AB tilldelas kontraktet för entreprenaden "Monsungatan etapp 30" för Göteborg Stad Trafikkontoret. Projektet innefattar färdigställande av Monsungatan på Eriksberg och kommer påbörjas efter vintern.


Läs Mer