Ärlegatan

I takt med satsningar på bostadsbyggandet i Göteborg så har staden beslutat att förtäta området runt Ärlegatan. I samband med detta fick vi i uppdrag att bygga om Ärlegatan och dra fram nödvändig media till exploateringstomter.
Vid överlämnandet av gatan till Trafikkontoret så kunde vi se tillbaka på ett projekt som bjudit på många utmaningar i form av bergsprängning, segjärnsledningar och miljösanering där vi genom gott samarbete har hittat flexibla lösningar ihop med vår kund. Kronan på verket blev en granittrappa som sträcker sig från nedre till övre delen av Ärlegatan där vi i stor utsträckning fick bistå med kunskap för att hitta ett lösbart utförande.