Brf Betel

Veako AB har fått uppdraget att riva befintliga murar längs Paradisgatan i Masthugget och uppföra nya, plats-gjutna murar med ett smidesräcke upptill.
Innanför murarna anläggs nya vegetationsytor och befintliga stuprörsanslutningar görs om.