Cirkulationsplats Nymånegatan

Inför planerna om en ny Citybuss längs Kortedalavägen år 2023 så har Trafikkontoret Göteborg handlat upp Veako för att bygga om signalkorsningen vid Nymånegatan och Beväringsgatan.
Korsningen byggs om till en cirkulationsplats med ett genomgående kollektivtrafikkörfält som utrustas med nya hållplatslägen.För att underlätta resandet i området så byggs även nya GC-banor, övergångställen, pendelparkeringar och cykelparkeringsplatser.