Kongahälla B27

Utbyggnaden har skett etappvis genom olika entreprenader och denna etapp, B27, syftar till att knyta ihop området mellan ICA-Maxi och de nya kvarteren.
I projektet så byggs nya parkeringar för ICA Maxi med gångstråk och nya gator för att underlätta flödet i området. Ny rondell byggs på Kongahällagatan för att ta hand om trafiken in- och ut i området.