Kristineholmsvägen Alingsås

Längs med Kristineholmsvägen i Alingsås har Veako fått förtroendet av kommunen att förlägga nya vattenledningar i stora dimensioner samt rusta upp gatan.