Olas väg

Längs den smala lokalgatan Olas väg i Kållered beslutade Mölndals stad att bygga om och bygga ut den befintliga VA-anläggningen.
Projektet innehöll många utmaningar, inte minst att hålla all service i området rullande samtidigt som hela vägkroppen grävdes upp ihop med de befintliga ledningarna.