Parkeringar Brogården

Alingsåshem ska utöka sitt parkeringsbestånd i området Brogården och samtidigt anpassa delar av området för kommande bebyggelse.
Veako har fått förtroendet att i utföra uppdraget i en samverkansentreprenad.