Tulebovägen

I detta projekt byggs en ny gång- och cykelväg från Streteredsvägen ända fram till badplatsen vid Tulebosjön. En välkommen åtgärd från kommunen, speciellt med tanke på den mängd barn som rör sig i området.
Vi är tacksamma över att fått bidra till en säkrare trafikmiljö för Kållereds invånare‍