VA-utbyggnad längs Sandenvägen

För Kretslopp och vattens räkning utför vi förläggning av nästan 3 km VA-ledningar, 4 st pumpstationer, återställningsarbeten m.m. för att boende längs Sandenvägen ochStrömsundsvägen i Torslanda ska få tillgång till det kommunala VA-nätet.
Ett utmanande projekt i en vacker kustmiljö.‍