Varbergstunneln

Trafikverket bygger ut Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under Varbergs centrum. Detta gör att resan mellan Göteborg och Malmö eller Köpenhamn går snabbare när fler tåg får plats. Därtill så kan staden kan växa ut mot havet när spåren försvinner under mark.
Vi är en del av Implenias projektorganisation som driver produktionen.