Wadköpingsgatan

I stadsdelen Brunnsbo har staden beslutat att rusta upp och exploatera i områdena intill Wadköpingsgatan.
I samband med detta utför vi ombyggnation av tre stycken stadsgator samt förser området med spill och färskvattenledningar, fjärrvärme, elkanalisation och ca 4500 kvm parkering.